Handledning till studiematerialet Friends

Du behöver inte vara utbildad i engelska för att leda cirklar i Friendsmaterialet,
det räcker med att du förstår texten, och kan få igång deltagarnas lärande.


Friends består av tio kapitel, med tillhörande övningar som fritt knyter an till kapitlet.

Låt deltagarna själva driva diskussionen och använda sina egna erfarenheter.
Använd övningarna som inspiration, ändra dem gärna efter deltagarnas förmåga och intresse
och anpassa dem om det behövs för respektive deltagare.

Övningarna ska ses som inspiration till diskussioner och egna reflektioner hos deltagarna.
De kan genomföras skriftligt med penna och papper bredvid sig, alternativt genom att
öppna ett ordbehandlingsprogram för att då också kunna öva sig i sina datorfärdigheter.
För de som uttrycker sig bättre i bilder, låt dem rita sina tankar och svar på övningarna.
Men detta är bara förslag, säkert upptäcker ni fler sätt som deltagarna uttrycker sig bra på.
Vill du ha mer inspiration till övningarna kan du få det här.

Deltagarna kan också när som helst avbryta läsningen av kapiteltexterna för att göra en
övning, för att sen återgå när han eller hon har lust, eller orkar läsa lite till.

För översättning av svåra ord, håll muspekaren över ordet så kommer en ruta fram med den svenska betydelsen.

För deltagare som behöver uppläst text/talsyntes använd Talande Webb Plus som har engelska som förvalt språk.

Studiematerialet kan förstås användas både i närundervisning och olika distansformer.

Back